i-D AU/NZ February 2016,
Link via i-D AU/NZ
Konbini, 2016,
Link via KonbiniTêtu, September 2016,
Link via TêtuBento, May 2016,
Link via BentoC 41 Magazine, March 2017,
Link via C 41
XXY Magazine, August 2017,
Link via XXY Magazine
LOST AT E MINOR, May 2017,
Link via LOST AT E MINOR
Lucifer’s Monicle, March 2016,
Link via Lucifer’s Monicle